Wild Bunch March

[Sorter etter alias][Sorter etter klasse]
Dato: 01.03.12
 
OverallCategory Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 148.21 3 0 0 15 163.21
Doc Billingsley Modern 139.12 5 0 0 25 164.12
Lightning Joe Modern 137.80 6 0 0 30 167.80
John "Soldierboy" Hancock Modern 139.73 7 0 0 35 174.73
 
Stage 1Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 39.26 0 0 39.26
Lightning Joe Modern 36.10 1 5 41.10
Doc Billingsley Modern 31.98 2 10 41.98
John "Soldierboy" Hancock Modern 35.83 2 10 45.83
 
Stage 2Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Billingsley Modern 34.79 0 0 34.79
Lightning Joe Modern 39.37 0 0 39.37
Doc Hawkins Modern 36.19 1 5 41.19
John "Soldierboy" Hancock Modern 34.95 2 10 44.95
 
Stage 3Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
John "Soldierboy" Hancock Modern 30.38 0 0 30.38
Lightning Joe Modern 30.31 2 10 40.31
Doc Hawkins Modern 33.18 2 10 43.18
Doc Billingsley Modern 40.54 3 15 55.54
 
Stage 4Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Billingsley Modern 31.81 0 0 31.81
Doc Hawkins Modern 39.58 0 0 39.58
Lightning Joe Modern 32.02 3 15 47.02
John "Soldierboy" Hancock Modern 38.57 3 15 53.57