Wild Bunch May

[Sorter etter totaltid][Sorter etter klasse]
Dato: 03.05.12
 
OverallCategory Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 112.77 2 0 0 10 122.77
John "Soldierboy" Hancock Modern 124.70 2 0 0 10 134.70
Lightning Joe Modern 129.63 2 0 0 10 139.63
Miss Lead Modern 158.88 9 0 0 45 203.88
 
Stage 1Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 35.39 2 10 45.39
John "Soldierboy" Hancock Modern 41.06 2 10 51.06
Lightning Joe Modern 40.84 1 5 45.84
Miss Lead Modern 49.89 4 20 69.89
 
Stage 2Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 37.89 0 0 37.89
John "Soldierboy" Hancock Modern 42.87 0 0 42.87
Lightning Joe Modern 45.80 1 5 50.80
Miss Lead Modern 55.98 3 15 70.98
 
Stage 3Category Time Misses Proc. Minor safety Pen. Total
Doc Hawkins Modern 39.49 0 0 39.49
John "Soldierboy" Hancock Modern 40.77 0 0 40.77
Lightning Joe Modern 42.99 0 0 42.99
Miss Lead Modern 53.01 2 10 63.01